Majzik Erika

Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, főállásban egy fővárosi nevelőotthonban fejlesztőpedagógus több, mint 10 éve. Gyakorlat SNI-s gyermekek képzésében, felzárkóztatásában. Számolási, írási és olvasási nehézségek leküzdése, és minden fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység.

Tanulási zavarok, részképesség zavarok, beilleszkedési és önértékelési problémák felismerése és kezelése. Segítségnyújtás az alapkultúrtechnikák elsajátításában. Komplex fejlesztés 7-20 éves korig (mozgás, testséma, perceptuális, kinesztéziás, verbális területek, kognitív folyamatok).

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.